Proč byly genealogie pro Izrael tak důležité?

Proč byly genealogie pro Izrael tak důležité? OdpovědětSeznamy rodin a rodokmeny jsou významnou součástí 1. a 2. kronik a dalších starozákonních knih. Tyto genealogie byly pro Izrael zjevně důležité a Židé si vedli pečlivé záznamy.Jedním z důvodů, proč byla rodinná historie pro Izrael důležitá, je to, že dokázala identitu člověka jako Žida, účastníka požehnání Abrahama, Izáka a Jákoba a části lidu vyvoleného Bohem. Pokud by člověk nebyl Žid, nemohl by skutečně být židovským občanem a účastnit se všech aspektů židovského života a kultury.

Důležitá byla i rodinná anamnéza vzhledem k tomu, kde člověk žil. Každý z židovských kmenů obdržel zemské dědictví v Izraeli. Aby člověk zdědil půdu v ​​určité kmenové oblasti, vyžadoval důkaz, že pochází z tohoto konkrétního kmene.Genealogie byly zásadní pro prokázání, zda židovský muž může sloužit v levitském kněžství. Kněží mohli být pouze z kmene Lévi a potomků Árona, bratra Mojžíše. Pokud muž nemohl prokázat toto spojení, nemohl sloužit jako kněz.Historie rodiny by také mohla ukazovat příslušnost k významným lidem. Dnes lidé rádi najdou důkaz, že jejich předci jsou slavní lidé, jako John Adams nebo Wyatt Earp. Stejně tak byl Žid pocházející z někoho jako Mojžíš nebo Gideon považován za nositele významného požehnání.Genealogie zdůrazňovaly význam rodinné jednotky v židovské kultuře. Tradiční židovská kultura zdůrazňovala manželství mezi mužem a ženou, kteří byli zodpovědní za výchovu dětí a pokračování odkazu své rodiny s další generací. Židé vzali vážně svou odpovědnost pokračovat v linii, která přinese čest rodinnému jménu.

A konečně, genealogie Židů byly důležité při sledování mesiášské linie. Starý zákon objasňoval, že Mesiáš bude syn Davidův (viz Matouš 22:42), takže záznamy rodinné historie byly životně důležité. Matouš i Lukáš zahrnuli do svých evangelií Ježíšovy rodokmeny, aby ukázali Ježíšovo spojení s Davidem. Matoušovo evangelium, napsané pro Židy, sleduje Ježíšův rodokmen až k Abrahamovi. Lukášovo evangelium, napsané pro pohany, sleduje Ježíšův rodokmen až k Adamovi.Top