Proč Bůh umístil strom poznání dobra a zla do zahrady Eden?

Proč Bůh umístil strom poznání dobra a zla do zahrady Eden? OdpovědětBůh umístil strom poznání dobra a zla do zahrady Eden, aby dal Adamovi a Evě na výběr, zda Ho poslechnout, nebo neposlechnout. Adam a Eva mohli dělat cokoli, co chtěli, kromě jídla ze stromu poznání dobra a zla. Genesis 2:16-17 A Hospodin Bůh tomu člověku přikázal: ‚Můžeš jíst z jakéhokoli stromu v zahradě. ale nesmíš jíst ze stromu poznání dobra a zla, protože když z něj budeš jíst, určitě zemřeš.“ Kdyby Bůh nedal Adamovi a Evě na výběr, byli by v podstatě roboti, kteří by prostě dělali to, co byly naprogramovány dělat. Bůh stvořil Adama a Evu jako svobodné bytosti, schopné se rozhodovat, schopné volit mezi dobrem a zlem. Aby byli Adam a Eva skutečně svobodní, museli mít na výběr.Na stromě ani na ovoci stromu nebylo nic v podstatě zlého. Je nepravděpodobné, že by toto ovoce samo o sobě dalo Adamovi a Evě nějaké další znalosti. To znamená, že fyzické ovoce mohlo obsahovat nějaký vitamín C a nějakou prospěšnou vlákninu, ale nebylo tomu tak duchovně výživný. Avšak akt neposlušnosti byl duchovně škodlivý. Tento hřích otevřel Adamovi a Evě oči pro zlo. Poprvé poznali, co to je být zlý, cítit se zahanbeně a chtít se schovat před Bohem. Jejich hřích, že neposlechli Boha, přinesl zkaženost do jejich životů a do světa. Jedení ovoce jako akt neposlušnosti proti Bohu dalo Adamovi a Evě poznání zla – a poznání jejich nahoty (Genesis 3:6–7).

Bůh nechtěl, aby Adam a Eva zhřešili. Bůh věděl předem, jaké budou následky hříchu. Bůh věděl, že Adam a Eva zhřeší, a tím přinesou na svět zlo, utrpení a smrt. Proč tedy Bůh dovolil Satanovi, aby pokoušel Adama a Evu? Bůh dovolil Satanovi, aby pokoušel Adama a Evu, aby je donutil učinit volbu. Adam a Eva se ze své svobodné vůle rozhodli neposlechnout Boha a jíst zakázané ovoce. Následky – zlo, hřích, utrpení, nemoci a smrt – od té doby sužují svět. Výsledkem rozhodnutí Adama a Evy je, že každý člověk se narodí s hříšnou přirozeností, se sklonem k hříchu. Rozhodnutí Adama a Evy nakonec vyžadovalo, aby Ježíš Kristus zemřel na kříži a prolil svou krev za nás. Skrze víru v Krista se můžeme osvobodit od následků hříchu a nakonec i od hříchu samotného. Kéž bychom mohli opakovat slova apoštola Pavla v Římanům 7:24-25: Jaký jsem ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Díky Bohu – skrze Ježíše Krista, našeho Pána!

Top