Kdo byla Zipporah v Bibli?

Kdo byla Zipporah v Bibli? OdpovědětZippora v Bibli byla manželkou Mojžíše a dcerou Jetra, midianského kněze. Když Mojžíš uprchl z Egypta do země Midian, setkal se se sedmi Jethroovými dcerami, které měly určité potíže získat dostatek vody pro svá stáda (Exodus 2). V této oblasti si žlaby pro napájení stád monopolizovali někteří pastýři, kteří Jethroovým dcerám zakazovali přístup ke žlabům. Mojžíš ženám pomáhal tím, že odháněl pastýře, aby mohla být napojena jejich stáda. Zippora byla mezi sestrami, kterým Mojžíš pomáhal.Zippora a její sestry přivedly Mojžíše zpět do svého stanu, aby se setkaly se svým otcem, midjánským knězem, který měl Mojžíše rád. Mojžíš byl spokojen s tím, že tam zůstal v Midianu (Exodus 2:21). Mojžíš se později oženil se Zipporou a začal nový život. Zipporah porodila syna. Mojžíš ho pojmenoval Gershom, což je jméno, které zní jako hebrejské slovo, které znamená cizinec. Gershomovo jméno bylo připomínkou toho, že Mojžíš byl cizinec a žil mezi cizinci. Později měla Zippora dalšího syna jménem Eliezer (Exodus 18:4).

Později v knize Exodus je zvláštní pasáž týkající se Zippory. Mojžíš a jeho žena cestují do Egypta, protože Bůh řekl Mojžíšovi, aby vyvedl Izraelity z otroctví (Exodus 3). Cestou se Mojžíš a Zippora zastaví v hostinci a tam se Pán setkává s Mojžíšem a snaží se ho zabít. Zipporah si uvědomila, že Mojžíš je ve smrtelném nebezpečí, vezme ostrý kámen a obřízne svého syna. Vezme předkožku svého syna, dotkne se s ní Mojžíšových nohou a vysloví záhadný výrok: Jistě jsi pro mě ženich krve! (Exodus 4:25). Její akce fungovala. Po Zipporově zásahu nechal Hospodin Mojžíše samotného. Bible výslovně nevysvětluje, proč si Hospodin přál zabít Mojžíše, ale pravděpodobně to bylo proto, že Mojžíš neprovedl obřad obřízky. Obřízka byla důležitým symbolem abrahámské smlouvy a nedostatek obřízky by člověka označil za odříznutého od Božího lidu (Genesis 17:9–14). Zanedbání obřezání svého syna Mojžíšem bylo urážkou Boha, jako by říkal, že on a jeho rodina skutečně Bohu nepatří. Jak by mohl být Mojžíš účinným vůdcem Božího lidu, kdyby porušoval jasný Boží příkaz?Zipporina slova Mojžíšovi jsou matoucí, ale text vysvětluje, že řekla ‚ženich z krve‘ s odkazem na obřízku (Exodus 4:26). Zdá se, že Zippora byla rozzlobená, že musí provést obřad, který měl dokončit Mojžíš. Někdy po tomto incidentu poslal Mojžíš Zipporu a jeho dva syny zpět do Midianu, aby zůstali u Zipporina otce (viz Exodus 18:2–3).

Top