Co je to duch leviatana?

Co je to duch leviatana? OdpovědětDuch leviathana nebo duch leviathana je jedním z mnoha termínů spojených s konkrétním pohledem na démonický útlak. Tím, že někteří lidé špatně vytrhli z kontextu biblické odkazy na leviathana a další tvory, vymysleli celou mytologii jedinečných démonických entit a přisoudili jim různé hanebné činy. Tento mýtus je základem takzvaných vysvobozovacích služeb, které se snaží tyto zlé duchy vymítat. V některých odvětvích charismatického hnutí jsou démoni považováni za příčinu téměř každé nemoci, překážky a problému.Ti, kdo věří v ducha leviatana, používají odkazy na stvoření popsaného v knize Job a ve verších, jako je Izajáš 27:1. Biblické popisy jsou pak podány spíše duchovním než fyzickým výkladem. Zvláštní důraz je kladen na vztah hebrejského slova color´yā justusān ke konceptu kroucení nebo vinutí. Na základě toho a málo jiného věřící v ducha leviatana extrapolují existenci specifické démonické entity – ducha leviatana nebo ducha leviatana – která utlačuje lidi. Duch leviatana je údajně příčinou překrucování významu lidských slov, obracení lidí proti sobě a vyvolávání nepokojů.

Jiní naznačují, že duch leviathana způsobuje tvrdohlavost a vzpouru proti Bohu. Alternativně je duch obviňován z různých fyzických problémů, většinou zahrnujících ztuhlost a problémy se zády. Ještě jiní obviňují ducha leviatana z nespavosti, nedostatku duchovního růstu, mediálního klamu, pýchy, poruch čtení a/nebo osobního hašteření. Ještě další skupina naznačuje, že existuje mnoho duchů leviatanů, s nějakou kombinací těchto účinků nebo bez nich.Je jasné, že existuje obrovská rozmanitost názorů na to, co je leviatan duch a co dělá. To není překvapivé, protože celý koncept ducha leviatana není založen na prakticky žádných biblických informacích a na ohromném množství divokých spekulací. V důsledku toho na něm nelze nalézt žádné koherentní nebo konzistentní učení. Funkce ducha leviathana, jak je zastává jedna osoba, se mohou zcela překrývat s chováním jiných duchů, křestních jmen, jako je Python nebo Kundalini, nebo zařazených do kategorií, jako jsou vodní duchové.Písmo nám nedává žádný důvod věřit, že existuje démonická entita jménem Leviatan nebo že křesťané mají specifickou schopnost ji napomínat nebo vymítat. Bible také nenaznačuje, že bychom měli diagnostikovat duchovní problémy pomocí identifikace konkrétního démona. Démonická bytost může být zapletena do duchovního boje člověka, ale Bible nám nedává žádné pokyny, jak ji kárat. Náprava situace vyžaduje modlitbu, učednictví a poslušnost Bohu. Vymýšlení mytologie démonů a přeměna Božího slova na zdroj divokých spekulací jsou kontraproduktivní.

Top