Co říká Bible o misionářkách?

Co říká Bible o misionářkách? OdpovědětPrvní Timoteovi 2:11–12 prohlašuje: Žena by se měla učit v tichosti a plné podřízenosti. Nedovoluji ženě učit nebo mít nad mužem autoritu; musí mlčet. To jasně vylučuje, aby ženy sloužily jako vyučující pastorky nad muži. Ale jak to ovlivňuje ženy sloužící jako misionářky a/nebo evangelisty? Znamená to, že by ženy neměly být zapojeny do žádného druhu evangelizace a/nebo misionářské práce vůči mužům?Je důležité poznamenat, že Bible nikde neomezuje ženy ve sdílení evangelia. Nabádání k evangelizaci je zaměřeno na všechny následovníky Ježíše Krista (Matouš 28:18–20; Skutky 1:8; 1. Petrův 3:15). Omezení v 1. Timoteovi 2:11–12 se týká rolí pastýře (vyučování a uplatňování autority) nad muži. Neplatí pro evangelizaci. Žádná žena by se nikdy neměla cítit biblicky omezována ve sdílení evangelia s mužem.

Dále Bible popisuje ženy sloužící v mnoha rolích, které jsou v misionářské práci klíčové. Ženy jsou povzbuzovány, aby učily jiné ženy (Titovi 2:3–5). Ženy mají být zasvěceny modlitbě (1. Korintským 11:5), uplatňovat ovoce Ducha (Galatským 5:22–23) a dary Ducha (1. Korintským 12). Velká většina misionářské práce je nepopiratelně otevřena ženám. Nabízí se však otázka, zda existuje nějaká misijní role, ve které by ženy neměly sloužit.Pokud je to jen trochu možné, misionářky by neměly sloužit jako pastorky/pastýře nad muži. V případě, že neexistuje žádný muž ochotný nebo schopný převzít vedení, možná pak platí princip Deborah. V Soudcích 4 Debora povzbuzovala Baraka, aby převzal vedení izraelských armád, ale ten nebyl ochoten. Deborah proto převzala vedoucí roli. Pokud na misijním poli není žádný kvalifikovaný muž, který by vedl nové věřící, nezdá se, že by si Bůh přál, aby tito noví věřící zůstali bez učedníků, dokud nepřijde muž. Ale žena sloužící v roli pastýře v případě, jako je tento, by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby rychle vybudovala a rozvinula mužské vedení, aby převzalo pastýřství mužů v církvi.Pamatujte však, že by to byla extrémně vzácná výjimka. Dále to není výslovně biblické, ale spíše spekulativní. V žádném případě by tato výjimka, i kdyby byla definitivně biblická, nevyvracela jasné poselství z 1. Timoteovi 2:11–12.Vzhledem k neodmyslitelným nebezpečím misionářské práce a kvůli sexismu, který je dominantní v tolika kulturách, je obvykle nejlepší, aby ženy nesloužily jako misionářky samy od sebe. Týmy manželů a/nebo týmy žen spolupracujících s muži a/nebo jinými ženami se zdají být nejlepším nastavením pro misionářskou práci. To by však v žádném případě nemělo odradit ženy od misionářské práce. Bůh povolává ženy, svobodné i vdané, aby Mu sloužily na misijním poli. A Bůh často používá misionářky mocným a úžasným způsobem.Top