Kategorie: Ježíš Kristus

Dali Římané Ježíši 39 ran bičem?

Dali Římané Ježíši 39 ran bičem? Je přesné, že byl Ježíš zbičován/zbičován třicet devětkrát?

Čtěte Více

Co znamená Agnus Dei?

Co znamená Agnus Dei? Jaké různé významy má Agnus Dei ve vztahu k tomu, že Ježíš je Beránek Boží?

Čtěte Více

Co to znamená, že Ježíš je Alfa a Omega?

Co to znamená, že Ježíš je Alfa a Omega? Co to znamená, že Ježíš je začátek a konec?

Čtěte Více

Jaký je význam Kristovy krve?

Jaký je význam Kristovy krve? Proč je v Novém zákoně tak zdůrazňována Ježíšova krev?

Čtěte Více

Proč z Ježíšova boku vytekla krev a voda, když byl probodnut?

Proč z Ježíšova boku vytekla krev a voda, když byl probodnut? Jaké byly symboly krve a vody?

Čtěte Více

Proč je pravda o tělesném vzkříšení Ježíše Krista tak důležitá?

Proč je pravda o tělesném vzkříšení Ježíše Krista tak důležitá? Je důležité, že Ježíš byl vzkříšen ve fyzickém těle?

Čtěte Více

Co je to christologie?

Co je to christologie? Jaká je osoba a dílo Ježíše Krista? Co nás Bible učí o teologii Ježíše Krista?

Čtěte Více

Má Kristus dvě přirozenosti?

Má Kristus dvě přirozenosti? Má Kristus jednu nebo dvě přirozenosti? Proč je důležité chápat, že Kristus má dvě přirozenosti?

Čtěte Více

Jaký význam má Ježíš utišit bouři?

Jaký význam má Ježíš utišit bouři? Proč Ježíš uklidnil bouři? Proč vůbec Ježíš připustil bouři?

Čtěte Více

Mohl Ježíš zhřešit?

Mohl Ježíš zhřešit (bezúhonnost nebo bezúhonnost)? Pokud Ježíš nemohl zhřešit, jaký smysl mělo toto pokušení?

Čtěte Více

Byl Ježíš ukřižován na kříži, kůlu nebo kůlu?

Byl Ježíš ukřižován na kříži, kůlu nebo kůlu? Záleží vůbec na tom, na čem byl Ježíš ukřižován?

Čtěte Více

Jaká je historie ukřižování?

Jaká je historie ukřižování? Jaké bylo ukřižování? Jaké to bylo být ukřižován?

Čtěte Více

Proč Ježíš proklel fíkovník?

Proč Ježíš proklel fíkovník? Pokud nebylo období fíků, proč Ježíš proklel strom?

Čtěte Více

Jestliže byl Ježíš ukřižován v den přípravy, proč už jedl velikonoční jídlo?

Jestliže byl Ježíš ukřižován v den přípravy, proč už jedl velikonoční jídlo? Byl Ježíš ukřižován v den, kdy byl zabit velikonoční beránek?

Čtěte Více

Kde Hebrejská písma prorokují smrt a vzkříšení Mesiáše?

Kde Hebrejská písma prorokují smrt a vzkříšení Mesiáše? Jaká jsou některá mesiášská proroctví ve Starém zákoně?

Čtěte Více

Jaký význam má v Bibli vrcholový kámen?

Jaký význam má v Bibli vrcholový kámen? Co je to vrcholný kámen? Jak je Ježíš naším vrcholným i úhelným kamenem?

Čtěte Více

Je Kristovo božství biblické?

Je Kristovo božství biblické? Učí Bible, že Ježíš Kristus je vtělený Bůh?

Čtěte Více

Stvořil Bůh Ježíše?

Stvořil Bůh Ježíše? Proč je důležité pochopit, že Ježíš nebyl stvořen Bohem?

Čtěte Více

Ježíš křtil?

Pokřtil Ježíš někoho? Zaznamenává Bible někoho, kdo byl pokřtěn Ježíšem? Proč Ježíš nekřtil lidi?

Čtěte Více

Porušil Ježíš zákon o sabatu?

Porušil Ježíš zákon o sabatu? Bylo Ježíšovo uzdravování o sabatu porušením mojžíšského zákona?

Čtěte Více
Top