Kategorie: Lidstvo

Existuje nějaká věková hranice, jak dlouho můžeme žít?

Existuje nějaká věková hranice, jak dlouho můžeme žít? Říká Bible, že nikdo nebude žít déle než 120 let?

Čtěte Více

Co je to odcizení?

Co je to odcizení? Co to znamená, že jsme Bohu odcizeni? Jak nás Kristus zachránil před odcizením?

Čtěte Více

Jsme všichni Boží děti, nebo jen křesťané?

Jsme všichni Boží děti, nebo jen křesťané? Je každý člověk Božím dítětem?

Čtěte Více

co je antifa? Jak by se měl křesťan dívat na antifa?

Jak by se měl křesťan dívat na hnutí antifa? Jsou cíle a metody hnutí antifa slučitelné s Biblí?

Čtěte Více

Co je antinatalismus?

Co je antinatalismus? Proč někteří lidé věří, že přivést na svět více dětí je špatné?

Čtěte Více

Co je příčinou veškerého antisemitismu ve světě?

Co je příčinou veškerého antisemitismu (antisemitismu, antisemitismu) ve světě? Proč je tolik lidí antisemitských? Proč je tolik nenávisti k Židům?

Čtěte Více

Kdy se život v lůně stává lidskou bytostí?

Kdy se život v lůně stává lidskou bytostí? V jakém okamžiku se plod stává lidskou bytostí s živou duší?

Čtěte Více

Co říká Bible o stárnutí/stárnutí?

Co říká Bible o stárnutí / stárnutí? Jak by se měl křesťan dívat na proces stárnutí/stárne? Jak se můžeme naučit stárnout s grácií?

Čtěte Více

Co říká Bible o androgynii?

Co říká Bible o androgynii? Je špatné, když je něco nebo někdo androgynní?

Čtěte Více

Co říká Bible o diskriminaci?

Co říká Bible o diskriminaci? Existuje nějaký biblický základ pro diskriminaci ostatních lidí?

Čtěte Více

Co říká Bible o předsudcích?

Co říká Bible o předsudcích? Proč má tolik lidí předsudky vůči jiným skupinám lidí?

Čtěte Více

Co je biblická mužnost?

Co je biblická mužnost? Jaké jsou vlastnosti biblického mužství? Co to znamená být mužem podle Bible?

Čtěte Více

Jaký je biblický pohled na sexualitu?

Jaký je biblický pohled na sexualitu? Jaké by mělo být křesťanské chápání lidské sexuality?

Čtěte Více

Co je to biblické ženství?

Co je to biblické ženství? Jaké jsou vlastnosti biblického ženství? Co to znamená být ženou podle Bible?

Čtěte Více

Jak by se měli křesťané dívat na hnutí Black Lives Matter?

Jak by se měl křesťan dívat na hnutí Black Lives Matter (BLM)? Jsou cíle a metody hnutí Black Live Matter kompatibilní s Biblí?

Čtěte Více

Jsou černoši prokletí?

Jsou černoši prokletí? Jsou černoši prokleti kvůli kletbě na Hamu? Jsou černoši prokleti kvůli znamení na Kainovi?

Čtěte Více

Máme dvě nebo tři části; tělo a duše/duch, nebo tělo, duše a duch?

Máme dva nebo tři díly? Tělo, duše a duch? Je lidstvo dichotomické nebo trichotomické?

Čtěte Více

Rodí se všichni lidé dobří?

Rodí se všichni lidé dobří? Jsou lidské bytosti při narození dobré? Rodíme se dobří nebo hříšní/zlí?

Čtěte Více

Rodíme se všichni jako hříšníci?

Rodíme se všichni jako hříšníci? Jsme všichni hříšní od okamžiku, kdy jsme byli počati? Jak je spravedlivé, abychom byli od narození nakaženi hříchem?

Čtěte Více

Může se člověk narodit se špatným pohlavím?

Může se člověk narodit se špatným pohlavím? Dělá Bůh někdy chyby, pokud jde o to, s jakým pohlavím jsme se narodili?

Čtěte Více
Top