Jak dlouho trvalo napsat Bibli?

Jak dlouho trvalo napsat Bibli? OdpovědětKnihy Bible byly napsány v různých dobách různými autory po dobu přibližně 1500 let. Ale to neznamená, že napsání Bible trvalo 1500 let, jen to trvalo tak dlouho, než byl sepsán úplný kánon Písma, když Bůh postupně zjevoval své Slovo. Nejstarší knihou Bible je podle většiny učenců buď Genesis, nebo Job, o obou se předpokládá, že je napsal Mojžíš a byly dokončeny kolem roku 1400 př. n. l., tedy asi před 3 400 lety. Nejnovější kniha, Zjevení, byla napsána kolem roku 90 našeho letopočtu.Knihy Bible nebyly psány nepřetržitě. Například mezi dokončením poslední knihy Starého zákona, Malachiáše, a začátkem Nového zákona s Matoušovým evangeliem uplynulo 400 let. Těch 400 let ticha nastalo, protože Duch Boží v té době neinspiroval žádné Písmo. Ačkoli je Matoušovo evangelium v ​​Novém zákoně umístěno na prvním místě, věří se, že první napsanou knihou Nového zákona byla ve skutečnosti Jakubova epištola, napsaná přibližně v letech 44–49 našeho letopočtu. Celý Nový zákon byl sepsán asi za 50 let, od roku 44 do roku 90 nebo 95 našeho letopočtu.

Je nemožné vědět, jak dlouho každému autorovi trvalo napsat svou konkrétní knihu. Mojžíš napsal prvních pět knih Starého zákona asi za 40 let (1445–1405 př. n. l.). Znamená to, že nepřetržitě psal 40 let? Jen neznáme odpověď. Pavlovy dopisy novozákonním církvím, zejména kratším, jako je Filemon, mohly být napsány na jedno posezení. Totéž lze říci o 2 John a 3 John, což jsou velmi krátké dopisy psané konkrétním jednotlivcům.Víme, že každý z autorů Bible napsal jen tolik a tak dlouho, jak byl k tomu veden. Každý autor psal na pokyn Ducha svatého, který na něj vydechl Písmo. Petr vysvětluje tento proces: Proroctví nikdy neměla svůj původ v lidské vůli, ale proroci, i když lidé, mluvili od Boha, když byli neseni Duchem svatým (2. Petr 1:21; srov. 2. Timoteovi 3:16).

Top