Kategorie: Kostel

Je biblické, aby církev usilovala o začlenění 501(c)(3)?

Je biblické, aby církev usilovala o začlenění 501(c)(3)? Existuje biblický argument proti začlenění církve?

Čtěte Více

Je série 9Marks biblicky zdravá?

Je série 9Marks biblicky zdravá? Je série 9 marek (9 marek, devět marek) biblickým modelem pro růst církve?

Čtěte Více

Co říká Bible o volání na oltář?

Co říká Bible o volání na oltář? Jsou volání oltáře biblická? Je odpověď na oltář biblickou cestou spásy?

Čtěte Více

Obnovuje Bůh dnes v církvi úřad apoštola a proroka?

Obnovuje Bůh dnes v církvi úřad apoštola a proroka? Existují novodobí proroci a apoštolové? Obnovuje Bůh pětinásobnou službu?

Čtěte Více

Co říká Bible o roli spolupracovníka/asistenta pastora?

Co říká Bible o roli spolupracovníka/asistenta pastora? Jak se úřad spolupracovníka/asistenta pastora liší od jiných pastoračních rolí?

Čtěte Více

Je křest novozákonním ekvivalentem obřízky?

Je křest novozákonním ekvivalentem obřízky? Má křest v Nové smlouvě stejný význam jako obřízka ve Staré smlouvě?

Čtěte Více

Měli bychom být pokřtěni v Ježíšovo jméno?

Měli bychom být pokřtěni v Ježíšovo jméno (Skutky 2:38), nebo ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého (Matouš 28:19)? Jaký je správný „vzorec“ pro křest?

Čtěte Více

Je křest ve Starém zákoně?

Je křest ve Starém zákoně? Potřebovali starozákonní věřící být pokřtěni vodou?

Čtěte Více

Měl by být nový věřící okamžitě pokřtěn?

Měl by být nový věřící okamžitě pokřtěn? Měl by křest proběhnout bezprostředně poté, co člověk důvěřuje Kristu ve spasení?

Čtěte Více

Jak se mohu stát pastorem?

Jak se mohu stát pastorem? Jak se mohu stát ministrem? Co říká Bible o tom, jak se stát pastorem/ministrem?

Čtěte Více

Učí Bible křest/kredobaptismus věřícího?

Učí Bible křest/kredobaptismus věřícího? Co je to kredobaptista? Je křest pro věřící po spasení krokem poslušnosti?

Čtěte Více

Co je to biblická církev?

Co je to biblická církev? Jsou biblické církve nedenominační? Existuje nějaká biblická církevní denominace?

Čtěte Více

Co říká Bible o vyhýbání se?

Co říká Bible o vyhýbání se? Kdy je správné vyhýbat se člověku?

Čtěte Více

Co je to biblická separace?

Co je to biblická separace? Jaký je vhodný stupeň odluky mezi církvemi, které nesouhlasí?

Čtěte Více

Co je to biprofesní pastor?

Co je to biprofesní pastor? Je něco špatného na tom být biprofesním pastorem?

Čtěte Více

Jak je církev Tělem Kristovým?

Jak je církev Tělem Kristovým? Jaké jsou důsledky toho, že církev je Tělem Kristovým?

Čtěte Více

Co je Kniha společných modliteb?

Co je Kniha společných modliteb? Měl by se křesťan modlit liturgické modlitby, jaké se nacházejí v Knize obecných modliteb?

Čtěte Více

Co je to Kniha společných bohoslužeb?

Co je to Kniha společných bohoslužeb? Která denominace používá Knihu společných bohoslužeb k uspořádání svého kalendáře a služeb?

Čtěte Více

Co má Bible na mysli, když mluví o lámání chleba?

Co má Bible na mysli, když mluví o lámání chleba? Je lámání chleba vždy odkazem na večeři Páně?

Čtěte Více

Co to znamená, že církev je nevěstou Kristovou?

Co to znamená, že církev je nevěstou Kristovou? Je církev Kristovo tělo, Kristova nevěsta nebo obojí?

Čtěte Více
Top